Serious Game regionale programmering Zuid-Holland

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenferink en Erwin van der Krabben. De provincie Zuid- Holland wil de afstemming van woningbouwlocaties versterken in relatie tot het transportnetwerk. Door een serious game te ontwikkelen kunnen effecten, randvoorwaarden en toepasbaarheid van interventies (beleid, instrumentarium en concrete ruimtelijke en bereikbaarheid- investeringen) inzichtelijk worden gemaakt.