Ruimte maken – denkgereedschap voor een autoluwe stad

Het ontwikkelde denkgereedschap kan helpen bij het agenderen en doorredeneren naar innovatieve parkeeroplossingen en hun verwachte effecten. De hoofdvraag die we willen beantwoorden is: Hoe kunnen we onze gesprekspartners inspireren om, gezien ambities m.b.t duurzame mobiliteit in een aantrekkelijke (stedelijke) omgeving, innovatieve parkeeroplossingen te overwegen tijdens hun planvorming? Lees het rapport hier.

Auteur(s): Provincie Gelderland en Design Academy. Hoe kunnen we onze gesprekspartners inspireren om, gezien ambities m.b.t duurzame mobiliteit in een aantrekkelijke (stedelijke) omgeving, innovatieve parkeeroplossingen te overwegen tijdens hun planvorming?