Meet-Up over Mobility as a Service, 5 juli 2018

Meet-up IMS over Mobility as a Service
20 september 2018

Vijf juli, de tweede Meet-Up van het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS). Een Meet-Up over Mobility as a Service in het Paleiskwartier Den Bosch en Strijp-S in Eindhoven. Experts, beleidsmakers en andere geïnteresseerden kwamen samen in Den Bosch om op een interactieve dag het proces van de totstandkoming van MaaS in het Paleiskwartier te bespreken en te beleven.

De Meet-Up werd in drie rondes verdeeld. Tijdens ronde één werd de ontwikkeling van MaaS en het experiment vanuit drie perspectieven belicht. In de tweede ronde zijn we met alle aanwezigen het gebied in getrokken voor een demonstratie van het gebruik van deelvoertuigen. We sloten af met een terugblik op de totstandkoming van MaaS, verteld door twee beleidsmakers.

Voor het startschot van het dagprogramma zette Edwin van Uum, gespreksleider tijdens de Meet-Up, kort het Innovatieprogramma Mobiele Stad neer en werd een voorstelronde onder de aanwezigen gehouden. Karst Geurs, professor Transport Planning aan de universiteit Twente en trekker van het MaaS experiment in Den Bosch, benadrukte de vraag naar pilots rondom Mobility as a Service. Mobiliteitsdeling wordt door veel gemeenten en bedrijven in toekomstbeelden genoemd, maar pilots en evaluaties van uitwerkingen zijn er amper. Het IMS-experiment in het Paleiskwartier beantwoordt deze vraag naar pilots. Prof. Karst Geurs doet tijdens het gebruik van de app onderzoek naar de invloed van gamificatie op het gebruik van MaaS. Gebruiken mensen meer deelmobiliteit als ze er punten voor krijgen? Of, nog beter, als mensen een prijs krijgen als ze het meeste gebruik hebben gemaakt van deelmobiliteit binnen hun bedrijf of woonblok!MaaS Paleiskwartier vanuit drie perspectieven

Maarten Neeskens van BREAMRZ, het bedrijf dat het MaaS platform realiseert in het Paleiskwartier en Strijp-S, nam ons mee naar het private perspectief op MaaS. Hij benadrukt dat het nieuwe product, deelmobiliteit, vooral moet aansluiten op de vraag van de markt. In dit geval is dat het verhelpen van incomplete reisplannen: the first and last mile. Dit moet de reiziger nu veelal zelf oplossen door met verschillende apps zijn reis te plannen. Met MaaS worden deze apps gebundeld.

Hierna kwam Tim Wille aan het woord. Hij is aangesloten bij het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Tim belichtte vanuit het gebruikersperspectief de drie verschillende doelgroepen waar MaaS in het Paleiskwartier op gericht is: bewoners, werknemers, studenten. Onder deze doelgroepen is een onderzoek gedaan naar de verwachtingen van MaaS zodat het eindproduct hierop kan aansluiten.

Professor Harry Timmermans van de Technische Universiteit Eindhoven richt zich op het MaaS in Strijp-S. Het MaaS platform in Strijp-S is ontwikkeld via het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). Binnen dit platform doet de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar de uitwerking van MaaS. De twee experimenten in Den Bosch en Eindhoven zijn gekoppeld zodat meer kennis over MaaS gegenereerd kan worden. In zijn pitch ging prof. Timmermans vooral inhoudelijk in op MaaS. MaaS gaat over demand responsive mobility: in plaats van 1 keer per uur een bus op vaste tijden, wordt een bus op aanvraag ingezet. Met deze gedachtegang is de perfecte vraaggerichte mobiliteit: een auto! De vraag is of MaaS concepten problemen van autogebruik kunnen verhelpen. Kan MaaS leiden tot minder file, minder parkeren en minder kosten?

 

Demonstratie app en diensten in het Paleiskwartier
Op excursie door het gebied! Op de zomerse middag was het heerlijk om het gebied in trekken en op locatie te ondervinden hoe een deelauto en een deelfiets systeem met een app geopend werden. Voor we met de gehele groep het Paleiskwartier introkken, kregen we van Maarten Neeskens uitleg over de app en de mogelijkheden van de app.

Terugblik op het gebruik en de totstandkoming van de app
Na de excursie en een lunch werd aan Bas Scholten van de Provincie Noord-Brabant en Ron Bos van de gemeente Den Bosch een aantal vragen gesteld. Wat is de rol van de overheid bij de ontwikkeling van MaaS? Waar loopt men tegen aan? Wordt MaaS deel van het openbaarvervoernetwerk? En: is MaaS een van de knoppen waaraan de overheid in de toekomst kan draaien om mobiliteit te bevorderen? Op veel vragen moet het experiment antwoord kunnen geven. Voor Bas Scholten en Ron Bos konden er veel praktische lessen getrokken worden uit het doorvoeren van MaaS in een gebied. De gemeente noemde bijvoorbeeld de ruimtelijke neerslag van een MaaS systeem, parkeerplekken die worden ‘onttrokken’ voor de deelauto’s. Beide heren waren erg positief over de toekomstige toepassing van MaaS!

Wrap-up
Met een goede afdronk gingen we uit elkaar. Er werd zelfs besloten aan het eind van het experiment nog een keer samen te komen om de resultaten van de experiment te bespreken. Houd hiervoor vooral onze website in de gaten!