Lokale serious game woningbouw Zaandam Kogerveld

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenfering en Erwin van der Krabben. In de bestaande stedelijke omgeving kan het toevoegen van woningbouwprogramma tot problemen leiden. Het doel van dit experiment is om de afweging tussen woningbouwprogramma en ingrepen ter vermindering van de barrièrewerking tegen elkaar af te wegen. De vraag is hoe er in het gebied programma toegevoegd kan worden, maar tegelijkertijd de leefbaarheid op peil gehouden kan worden.