Kennisas Tilburg Universiteit

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, David Hamers e.a.. De gemeente Tilburg werkt aan een visie voor het knooppunt Tilburg Universiteit en hecht naast een blik vanuit de ‘systeemwereld’ waarde aan nieuwe inzichten uit de ‘leefwereld’. Met het experiment innoveren we in het proces van planvorming door perspectieven vanuit de leefwereld op de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied eerder te betrekken.