Stationsgebied Leiden – verduurzamen mobiliteit en stad

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum. Het stationsgebied van Leiden ondergaat de komende twee decennia een ware transformatie. Er wordt gewerkt aan een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen. Deze game is bedoeld om met stakeholders uit het stationsgebied de relatie tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken en te verkennen of er gezamenlijk oplossingen gevonden kunnen worden en werd gespeeld tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres.