Publicaties

Publicatie

Kennisas Tilburg Universiteit

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, David Hamers e.a.. De gemeente Tilburg werkt aan een visie voor het knooppunt Tilburg Universiteit en hecht naast een blik vanuit de ‘systeemwereld’ waarde aan nieuwe inzichten uit de ‘leefwereld’. Met het experiment innoveren we in het proces van planvorming door perspectieven vanuit de leefwereld op de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied eerder te betrekken.
Publicatie

Duurzaamheidszones in Gelderse Steden

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, Erwin van der Krabben e.a.. In het experiment hebben is een spelvorm uitgewerkt om het gesprek te voeren over de ‘duurzaamheidszone’ en om de potentie te verkennen voor een duurzaamheidszone als een strategisch beleidsinstrument.
Publicatie

Lokale serious game woningbouw Zaandam Kogerveld

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenfering en Erwin van der Krabben. In de bestaande stedelijke omgeving kan het toevoegen van woningbouwprogramma tot problemen leiden. Het doel van dit experiment is om de afweging tussen woningbouwprogramma en ingrepen ter vermindering van de barrièrewerking tegen elkaar af te wegen. De vraag is hoe er in het gebied programma toegevoegd kan worden, maar tegelijkertijd de leefbaarheid op peil gehouden kan worden.
Publicatie

Serious Game regionale programmering Zuid-Holland

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenferink en Erwin van der Krabben. De provincie Zuid- Holland wil de afstemming van woningbouwlocaties versterken in relatie tot het transportnetwerk. Door een serious game te ontwikkelen kunnen effecten, randvoorwaarden en toepasbaarheid van interventies (beleid, instrumentarium en concrete ruimtelijke en bereikbaarheid- investeringen) inzichtelijk worden gemaakt.
Publicatie

Stationsgebied Leiden – verduurzamen mobiliteit en stad

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum. Het stationsgebied van Leiden ondergaat de komende twee decennia een ware transformatie. Er wordt gewerkt aan een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen. Deze game is bedoeld om met stakeholders uit het stationsgebied de relatie tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken en te verkennen of er gezamenlijk oplossingen gevonden kunnen worden en werd gespeeld tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres.
Publicatie

MaaS Paleiskwartier Den Bosch

Verschijningsdatum: 17 juni 2020
Auteur(s): Karst Geurs e.a. In deze pilot in het Paleiskwartier is onderzocht hoe Mobility as a Service (MaaS) een bijdrage kan leveren aan het verminderen van autogebruik en parkeerbewegingen in het Paleiskwartier. Hiermee zou MaaS kunnen bijdragen aan een vergroting van de stedelijke dichtheid en bereikbaarheid.
Publicatie

Experimenteren leren veranderen

Auteur(s): Els Beukers en Luca Bertolini - Universiteit van Amsterdam. Experimenteren biedt de mogelijkheid om te leren van en met elkaar, zodat de experimenten bijdragen aan structurele verandering naar duurzame stedelijke mobiliteit. Wat hebben we geleerd van experimenteren in het Innovatieprogramma Mobiele Stad?
Publicatie

Ruimte maken – denkgereedschap voor een autoluwe stad

Auteur(s): Provincie Gelderland en Design Academy. Hoe kunnen we onze gesprekspartners inspireren om, gezien ambities m.b.t duurzame mobiliteit in een aantrekkelijke (stedelijke) omgeving, innovatieve parkeeroplossingen te overwegen tijdens hun planvorming?
Publicatie

Serious boardgame knooppuntenontwikkeling

Auteur(s): UUM en provincie Utrecht. Een coöperatief bordspel voor het ontwikkelingen van en samenwerken aan knooppunten.
Publicatie

Zelfrijdende shuttles in Amersfoort

Auteur(s): Universiteit Twente en de provincie Utrecht.
Publicatie

Empatische reis Zaanse Schans

Auteur(s): Design Academy. Belevingsgereedschap voor de verbetering van de reiservaring van een toerist in het openbaar vervoer.
Publicatie

Serious game Zaanstad – provincie Noord-Holland

Auteur(s): Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van integratie van besluitvorming is een serious game ontwikkeld en toegepast. Een serious game simuleert een besluitvorming situatie, bestaande uit spelers, doelen en strategieën. De analyse van het onderzoek vindt u in de eindrapportage.