experiment

Zelfrijdende shuttles in Amersfoort

Een zelfrijdend voertuig kan een belangrijke rol in het openbaar vervoer gaan spelen. In totaal is al op tientallen locaties in Nederland sprake van demonstraties, pilots of toepassingen. De shuttles rijden een vaste route, waarbij zij in staat zijn te reageren op het verkeer door zo nodig te stoppen.

De opgave

Op dit moment is nog onbekend is hoe zelfrijdende voertuigen zich houden tijdens een reguliere dienstregeling in het stedelijk verkeer, wat nodig is voor de uitvoering van een dergelijke dienstregeling, hoe het publiek, met name fietsers, in en om het voertuig reageert en hoe omgegaan moet worden met stalling en laadinfra.

In dit experiment worden de mogelijkheden verkend van een pilot met een autonome shuttle in Amersfoort. Het gaat om de route  tussen (de achterkant van) het Station Amersfoort Centraal  en De Nieuwe stad in Amersfoort. De Nieuwe Stad is een voormalig industrieterrein in Amersfoort en is in herontwikkeling tot een innovatieve gebiedsontwikkeling met een mix van functies.

de route van de zelfrijzende shuttle

Resultaten

In dit rapport worden de mogelijkheden verkend van een pilot met een autonome shuttle in Amersfoort. De verkenning is door de Universiteit Twente en de Provincie Utrecht samen uitgevoerd.

Downloads