experiment

Empathic Adventure Zaanse Schans – Provincie Noord-Holland

De Zaanse Schans trekt steeds meer toeristen. Om de impact van deze toeristen op het gebied te verkleinen moeten meer toeristen met het openbaar vervoer gaan reizen. Op basis van een ontwerpend onderzoek ontwikkelen we een aantal ingrepen vanuit het perspectief van deze toerist waardoor hun reiservaring verbetert.

De opgave

De Zaanse Schans trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen toeristen en voorzien wordt dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen. Echter, een relatief beperkt aandeel van deze toeristen komt met de trein naar de Zaanse Schans. In 2018 groeide het aantal bezoekers aan Zaanse Schans met 400.000. Het aantal aantal in-uitstappers op het station groeit langzamer (500 in-uitstappers in 2017 (15%)). De trein kan een veel grotere rol spelen dan nu het geval is. Meer toeristen per trein leidt tot een betere bezetting van de trein en daarmee ook tot een betere benutting van het spoor. In de tegenspits (treinen vanaf Amsterdam Centraal richting het noorden) en tijdens de daluren is de bezetting van de treinen erg laag. De lege stoelen kunnen gevuld worden met toeristen uit binnen– en buitenland. Dat sluit goed aan op de wens van Amsterdam om toeristen te verleiden ook de regio te bezoeken (o.a. via de campagne ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’). Ook kan het de overlast verminderen voor inwoners van de gemeente Zaanstad, zoals verkeers- en parkeerproblematiek. Bovendien blijven toeristen die met de trein komen mogelijk langer in het gebied waardoor ze interessanter zijn voor de lokale economie.

 

Doel en resultaten

Op basis van een ontwerpend onderzoek ontwikkelen we een aantal ingrepen waardoor meer toeristen met de trein naar Zaanse Schans komen. Hiervoor worden twee workshops georganiseerd. De eerste workshop is uitgevoerd op 5 juni, de tweede workshop vindt plaats op 25 september. Doel van de workshop is om direct betrokken professionals (met veel kennis en reiservaring) zo dicht mogelijk bij de reiservaring van een toerist te laten komen. Vervolgens worden vanuit deze specifieke reiservaringen gezamenlijk ingrepen ontwikkeld. Beperkingen (bijvoorbeeld met betrekking tot regelgeving) worden meteen gesignaleerd, en mogelijk opgelost.

Opzet workshop

Voor de workshop is een Personage Blad en een Personage Manager Blad ontwikkeld  Hiermee wordt een personage gecreëerd door twee deelnemers die vervolgens gezamenlijk een reis afleggen. Op deze manier ontstaat er een bruikbare mix tussen de werkelijke wereld en de mogelijkheden en beperkingen van het geconstrueerde personage.

Een reactie op de eerste workshop:

“Mijn verwachtingen zijn overtroffen. […] Ik had niet verwacht hoe makkelijk dat zou gaan; het in mijn rol kruipen.[…] En wat je dan allemaal ziet wat je normaal niet ziet.”

Empatische reis Zaanse Schans.

Belevingsgereedschap voor de verbetering van de reiservaring van een toerist in het openbaar vervoer.

Voor dit experiment heeft Design Academy Eindhoven/Lectoraat Places and Traces voor het Innovatieprogramma Mobiele Stad een design research-methode ontwikkeld waarmee de reiservaring van een toerist (Amsterdam-Zaanse Schans) wordt onderzocht. Zie de PDF voor het verslag.

Downloads