experiment

Serious game Zaanstad – Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen om woningbouwopgave en opgaven in het landschap aan te pakken. Met de pilot Serious Game worden effecten van beleid en investeringsbeslissingen in wonen en bereikbaarheid inzichtelijk gemaakt.

Opgave

Hoewel woningbouw en mobiliteit sterk aan elkaar gerelateerd zijn blijkt het moeilijk om beleid en investeringen in deze twee sectoren goed op elkaar af te stemmen. Dit probleem speelt zowel op het nationale, het provinciale als het lokale schaalniveau. Het gevolg hiervan is dat het vaak lang onduidelijk blijft welke effecten strategische keuzes over de afstemming tussen investeringen in mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling op een lokaal schaalniveau zullen hebben.

Doel en resultaat

Om de effecten van keuzes inzichtelijk te maken ontwikkelen we voor de omgeving Zaanstad een serious game. Daarbij proberen we vragen te beantwoorden zoals: in welke mate zijn stakeholders (gemeente en ontwikkelaars) in staat beleidsdoelen (o.a. financiën, duurzaamheid, woningbouwopgave, bereikbaarheid) te realiseren? Zijn er voor deze stakeholders compromissen mogelijk tussen diverse beleidsdoelen en in hoeverre kan overheidsbeleid hierop inspelen? Hoe wordt het verband tussen besluitvorming op regionaal en besluitvorming op locatieniveau vormgegeven (in de interactie tussen de stakeholders)?

Opzet van het experiment

De serious game maakt gebruik van de Tygron software om in een 3D omgeving de consequenties van keuzes tastbaar te maken. Het experiment wordt gezamenlijk met de provincie Noord-Holland vormgegeven. Het is nadrukkelijk het doel om zowel het proces (de opzet van het spel) als de uitvoering (het spelen van het spel) deel uit te maken van het experiment. Op dit moment is een ruwe versie van het spel gereed, maar moet deze nog verder worden doorontwikkeld om de afstemming te vinden met de lokale opgaves.

Resulten van het de serious game

Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van integratie van besluitvorming is een serious game ontwikkeld en toegepast. Een serious game simuleert een besluitvorming situatie, bestaande uit spelers, doelen en strategieën. De analyse van het onderzoek vindt u in de eindrapportage.

Downloads