experiment

Serious game Knooppuntontwikkling Utrecht Science Park en omgeving – Provincie Utrecht

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de oostflank van Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een OV-knooppunt aan de kruising van A27 en A28 voor de bereikbaarheid en ruimtelijke (her)ontwikkeling van het kantorengebied Rijnsweerd en de verdere ontwikkeling van het Utrechts Science Park (USP). De trekkers van het experiment zijn UUM en de Provincie Utrecht.

Doel en opgave

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling
(knooppuntontwikkeling) van de oostflank Utrecht en de mogelijke ontwikkeling
van een nieuw (H)OV-knooppunt aan de kruising A27/A28. Centraal staat de
bereikbaarheid en ontwikkeling van het Utrecht Science park (USP).

Het doel van het experiment is drieledig:

1. ‘Identiteit’ – Het verkennen van kansen en mogelijkheden voor het
ontwikkelen voor een nieuw OV-knooppunt in relatie tot bereikbaarheid en
ruimtelijke ontwikkeling, in relatie tot andere knooppunten.

2. ‘Wederkerigheid’ – Het stimuleren van de samenwerking tussen betrokken
partijen – publiek, privaat en particulier – richting het vormen van
(deel)allianties. Het gaat om het actief bijeenbrengen van partijen met
verschillende competenties op verschillende schaalniveaus en vanuit de
systeem- en leefwereld.

3. ‘Adaptiviteit’ – De identiteit van een knooppunt staat niet vast, maar is een
dynamisch iets. Verken hoe kan een knooppunt adaptief zijn door de tijd heen
en mee kan bewegen.

Resultaat

We hebben een coöperatief bordspel – boardgame – voor het ontwikkelingen
van, en samenwerken aan, knooppunten ontwikkeld. De inzet is bewust gericht
op een serious game in vorm van een fysiek bordspel die – low tech – vooral de
sociale interactie van het spelenderwijs ontwerpen aan knooppunten centraal
stelt. Ook voor minder professionele partijen. De boardgame is een sociale
verbindende activiteit als vorm van governance tussen betrokken partijen,
waarin partijen zich ook meer bewust worden van de samenhang in het
vraagstuk, elkaars rollen en afhankelijkheden.

Twee verschillende coöperatieve boardgames zijn ontwikkeld in het experiment:

1. Inhoudelijke game over identiteit: ruimtelijk-programmatische profiel van
knooppunten gekoppeld aan congestie in bereikbaarheid, op schaalniveau van
Oostflank Utrecht.

2. Procesgame over wederkerigheid en adaptiviteit: vanuit vijf
verschillende discoursen voor knooppuntontwikkeling gaat het over elkaars
afhankelijkheden om doelen te bereiken.

Update

Het experiment is afgerond. Er zal begin 2019 door UUM een eindrapportage
worden opgeleverd waarin een overzicht wordt gegeven van wat het resultaat is
en wat er geleerd is van het experiment.
Daarnaast wordt er onderzocht of de serious game in zijn hoedanigheid mogelijk
bij een andere provincie kan worden gespeeld die met een vergelijkbare opgave
kampt. Dit zou dan een nieuw experiment worden binnen het
Innovatieprogramma Mobiele Stad.