experiment

Ruimte maken – Denkgereedschap voor een autoluw World Food Center – Provincie Gelderland

De inrichting van een terrein als een aantrekkelijke verblijfplaats en een plek die goed bereikbaar is, vraagt om een omschakeling naar duurzame mobiliteit. Maar hoe bereik je deze gewenste verandering in ontwerp en gedrag?

Opgave

Midden in het hart van Regio FoodValley komt het World Food Center. Het WFC is onderdeel van de KennisAs Ede-Wageningen en zo verbonden met Wageningen University & Research. Het WFC moet een ‘hybride plek’ worden waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan. De gesprekspartners (provincie, gemeente, ontwikkelaar) hebben aangegeven dat een passende parkeeroplossing één van de meest urgentie kwesties is voor de ontwikkeling van het terrein.

Doel en resultaat

De hoofdvraag die we willen beantwoorden is: Hoe kunnen we onze gesprekspartners inspireren om, gezien ambities m.b.t duurzame mobiliteit in een aantrekkelijke (stedelijke) omgeving, innovatieve parkeeroplossingen te overwegen tijdens hun planvorming?

Dit experiment richt zich op het ontwikkelen van beeldend ‘denkgereedschap’ dat kan helpen bij doorredeneren van innovatieve parkeeroplossingen en hun verwachte effecten.

Innovatieve parkeeroplossingen zijn nieuwe, veelbelovende oplossingen waarvan de bewijslast voor het effect nog niet kan leunen op empirisch onderzoek. Dit experiment richt zich op het ontwikkelen van een beeldend ‘denkgereedschap’ dat kan helpen bij doorredeneren van innovatieve oplossingen en hun verwachte effecten.

 

Update

Na een eerste verkennende dialoog heeft nu ook een tweede verdiepende dialoog plaatsgevonden. Het denkgereedschap is parallel hieraan ook getest tijdens het congres van Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS). Bennie Meek, David Hamers (beiden Design Academy Eindhoven) en Jessica van Hees (provincie Gelderland) schreven hiervoor een paper. Ook is een voorstel voor een derde dialoogsessie ontwikkeld. Het verslag en de bevindingen worden momenteel uitgewerkt. Ondertussen is één van de besproken innovatieve maatregelen opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Ede.