experiment

Mobility as a service in het Paleiskwartier, Den Bosch – Provincie Noord-Brabant

Het Paleiskwartier in Den Bosch is volop in ontwikkeling, maar de bouw van nieuwe woningen, kantoren en hotelfaciliteiten blijkt zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De Technische Universiteit Twente zoekt samen met Beamrz, &Morgen, het Brabants Mobiliteitsnetwerk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch naar innovatieve oplossingen om filevorming te verminderen.

De opgave

Organisaties vestigen zich op deze naast het centraal station vanwege de kwaliteit, ligging en bereikbaarheid. Het Paleiskwartier is zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De toeloop van nieuwe bewoners en bedrijven betekent volle parkeergarages. Daarbij komt dat de belangrijkste toegangsweg – de Magistratenlaan – als auto-doorstroom-as binnenkort nog meer verkeer te verwerken krijgt. De uitdaging is om samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

De uitdaging is om samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

Het Brabants mobiliteitsnetwerk wil het autogebruik met 10% reduceren in het Paleiskwartier door gedragsverandering, en samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te houden.

Doel en resultaat

Binnen het Smart Mobility thema van het Innovatieprogramma Mobiele Stad wordt een Mobility-as-a-Service experiment in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsaanbieders in één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). Doel van het IMS experiment is het onderzoeken van de mogelijke bijdrage van het MaaS concept aan stedelijke ontwikkeling. Concreet moet het experiment kennis opleveren over welke mobiliteitsdiensten een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van het parkeerbewegingen om hogere dichtheden (woningen, kantoren) en lagere parkeernormen voor nieuwbouw in het Paleiskwartier mogelijk te maken. De geplande start van MaaS platform is voorjaar 2018. Partners bij dit experiment zijn de Provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch, het Brabants mobiliteitsnetwerk en Beamrz.

Zomer update 2018: Kwartiermakersfase afgerond!

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de kwartiermakersfase van het Mobility-as-a-Service experiment in het paleiskwartier. De technische implementatie en integratie van aanbieders van mobiliteitsdiensten is succesvol afgerond. Er zijn technische oplossingen gevonden en de financiële afwikkeling is geregeld. Ook zijn de potentiële gebruikers per doelgroep in deze fase in kaart gebracht. Voor elk van de drie doelgroepen: werknemers, studenten en bewoners, wordt een groep van 100 gebruikers beoogd. Om tot 100 gebruikende bewoners te komen zal actief geworven moeten worden.

Doel van het experiment is om te onderzoek of gamificatie deelnemers kan verleiden om mee te doen aan de MaaS-dienst. Hiervoor wordt effect van vier interventies getest: introductie van MaaS, egoïstische mentaliteit (zelf iets krijgen), altruïstische mentaliteit (iets geven aan een goed doel) en sociale vergelijking.

Plan is: het platform na de zomer te testen met een kleine groep gebruikers, vervolgens de werving van deelnemers te starten, en de effecten van gamificatie te onderzoeken.