experiment

Mobility as a service in het Paleiskwartier, Den Bosch – Provincie Noord-Brabant

Het Paleiskwartier in Den Bosch is volop in ontwikkeling, maar de bouw van nieuwe woningen, kantoren en hotelfaciliteiten blijkt zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De Technische Universiteit Twente zoekt samen met Beamrz, &Morgen, het Brabants Mobiliteitsnetwerk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch naar innovatieve oplossingen om filevorming te verminderen.

De opgave

Organisaties vestigen zich op deze naast het centraal station vanwege de kwaliteit, ligging en bereikbaarheid. Het Paleiskwartier is zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De toeloop van nieuwe bewoners en bedrijven betekent volle parkeergarages. Daarbij komt dat de belangrijkste toegangsweg – de Magistratenlaan – als auto-doorstroom-as binnenkort nog meer verkeer te verwerken krijgt. De uitdaging is om samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

De uitdaging is om samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

Het Brabants mobiliteitsnetwerk wil het autogebruik met 10% reduceren in het Paleiskwartier door gedragsverandering, en samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te houden.

Bekijk hieronder het filmpje van de Provincie Noord Brabant over ‘Mobiliteit als dienst’!

 

Doel en resultaat

Binnen het Smart Mobility thema van het Innovatieprogramma Mobiele Stad wordt een Mobility-as-a-Service experiment in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsaanbieders in één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). Doel van het IMS experiment is het onderzoeken van de mogelijke bijdrage van het MaaS concept aan stedelijke ontwikkeling. Concreet moet het experiment kennis opleveren over welke mobiliteitsdiensten een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van het parkeerbewegingen om hogere dichtheden (woningen, kantoren) en lagere parkeernormen voor nieuwbouw in het Paleiskwartier mogelijk te maken. De geplande start van MaaS platform is voorjaar 2018. Partners bij dit experiment zijn de Provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch, het Brabants mobiliteitsnetwerk en Beamrz.

Het experiment is van start!

2500 bewoners en bezoekers van het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch kunnen sinds 21 maart via één app hun vervoer van deur tot deur regelen. Via de Beamrz-app kunnen zij deelauto’s, deelfietsen, taxi’s en openbaar vervoer plannen, boeken en betalen. De proef is één van de eerste ‘Mobility as a Service’ toepassingen (ofwel: ‘mobiliteit als dienst’) in Nederland. Het is een van de experimenten van het Innovatieprogramma Mobiele Stad waarin wordt gewerkt aan nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen in steden. De proef duurt een half jaar. Daarna kan iedereen de app gebruiken. De proef is een unieke samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De gemeente ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, Universiteit Twente, Brabant mobiliteitsnetwerk en het bedrijf Beamrz werkten eraan. Bij de proef worden bewoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale mobiliteitsaanbieders, zoals Paleiskwartier Elektrisch en Van den Udenhout betrokken. Lees hier verder!