experiment

Kennisas Tilburg – Provincie Noord-Brabant

Het gebied tussen station Tilburg en station Tilburg Universiteit heeft de potentie om zich te ontwikkelen als kennisas, dat wil zeggen een binnenstedelijk gebied met een breed, kennisgerelateerd ruimtelijk programma. Dit experiment richt zich op het inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke ontwikkelscenario’s waarin nieuwe functies en (nieuwe) vormen van mobiliteit voorzien in de behoeften van diverse toekomstige gebruikers.

Opgave

De focus ligt op de spanning tussen een groeiende vraag naar ruimte voor verscheidene stedelijke functies in het gebied en (nieuwe) vormen van mobiliteit. De ruimteclaims van de verschillende functies vragen om slim ruimtegebruik, waaronder het combineren van functies. Nieuwe vormen van mobiliteit kunnen helpen het gebied aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door in het bereikbaarheidsvraagstuk de rol van de auto minder te laten domineren. De centrale vraag hierbij is: waar hebben de ontwikkelende partijen en/of toekomstige gebruikers behoefte aan? Door in de schoenen te stappen van ontwikkelende partijen en/of eindgebruikers proberen we in een vroeg stadium van de planvorming voor dit gebied inzichten te genereren en hierover in gesprek te gaan.

Doel

De gemeente Tilburg wil graag verkennende gesprekken voeren over de ontwikkeling van het gebied rond station Tilburg Universiteit. Het aan kennis gerelateerd programma ten zuiden van het spoor geeft de omgeving rondom het station (parallel aan het spoort doorlopend tot grofweg station Tilburg) de potentie om zich te ontwikkelen tot een kennisknoop (station Tilburg Universiteit) of kennisas (het hele gebied tussen de twee stations). Dit experiment heeft als doel een tool te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen om het gesprek te voeren over uiteenlopende toekomstscenario’s voor deze knoop en as en hun gebruikers. Dit uit zich in een inhoudelijk en een procesmatig doel:

  1. Procesmatig: tussen betrokken partijen een dialoog op gang brengen over verschillende perspectieven op en drijfveren achter de ontwikkeling van de kennisknoop en -as.
  2. Inhoudelijk: Een gedeeld, richtinggevend ruimtelijk toekomstscenario, als opbrengst van het gesprek tussen de deelnemers en als opmaat voor de verdere planontwikkeling voor het gebied.

 

Update

Op dit moment werken Design Academy Eindhoven en UUM samen aan de uitwerking van de tool. Begin februari heeft een eerste proefsessie plaatsgevonden waarin met het Stadslab van de gemeente Tilburg versie 0.5 van de tool is getest. Het streven is om in maart de definitieve versie van de tool toe te passen in een gesprek over de toekomst van de kennisknoop en -as tussen partners in het gebied.