experiment

Onconventionele parkeeroplossingen WFC-Ede – Provincie Gelderland

De inrichting van het World Food Centre-terrein in Ede en de ambitie voor duurzame mobiliteit en aantrekkelijke stedelijke omgeving vraagt om nieuwe, onconventionele manieren van parkeeroplossingen. De trekker van dit experiment is de Design Acadamy Eindhoven en de provincie Gelderland.

Doelstelling

Doel van het experiment is de partners in de ontwikkeling van WFC inspireren en hen te helpen een stap verder te zetten richting duurzame mobiliteit in het plangebied. Centraal staat het komen tot onconventionele oplossingen voor het omgaan met de parkeernorm in het gebied.

Zomer update 2018: Denk tool

Sinds de zomer is dit experiment van start gegaan. Er wordt momenteel een denk tool ontwikkeld om de middelen die gemeente/ontwikkelaars hebben in kaart te brengen en hier de bijbehorende resultaten aan te koppelen. Voor de middelen wordt onderscheid gemaakt tussen ruimtelijk, regelgeving en gedrag. In resultaten wordt er onderscheid gemaakt in ruimtelijk, duurzaamheid, sociale gezondheid en financieel.

Doel is om de onconventionele parkeeroplossingen eind 2018 voor te leggen aan een groep experts en vervolgens in gesprek te gaan met stakeholders in het gebied eind februari.