experiment

Experimenteren, leren, veranderen – Universiteit van Amsterdam

Experimenteren is geen doel op zich, maar een middel voor betrokkenen om te leren. Echter, ook leren is geen doel op zich. Het vormt een ingrediënt voor fundamentele verandering. Experimenten en gerichte leerprocessen worden gezien als essentieel voor deze transitie. De trekker van dit experiment is de Universiteit van Amsterdam.

Experimenteren en leren als middel om te veranderen

Het thema experimenteren, leren en veranderen wordt ingevuld door de Universiteit van Amsterdam. Dit thema is overkoepelend voor alle experimenten en geeft invulling aan de kern van het Innovatieprogramma Mobiele Stad. Namelijk, dat experimenteren geen doel op zich is, maar een middel voor betrokkenen om te leren. Echter, ook leren is geen doel op zich. Het vormt een ingrediënt voor fundamentele verandering. Deze benadering hoort bij de huidige beleidscontext waar fundamentele verandering (transitie) in stedelijke en ruimtelijke mobiliteit nodig wordt geacht (b.v. naar autoluwe steden, naar transit oriented development in de regio of naar mobility as a service). Experimenten en gerichte leerprocessen worden gezien als essentieel voor deze transitie. Bij dit thema zijn alle partijen betrokken.

Drie vragen staan in dit thema centraal:

  • hoe te komen tot consistentie experimenten
  • hoe te leren binnen en tussen de deelnemende praktijkpartners
  • hoe bij te dragen aan fundamentele veranderingen.

 

Zomer update 2018: Ervaringsgerichte Leer- en TransitieStrategie

Met een literatuuronderzoek is de ELTS (Ervaringsgerichte Leer- en TransitieStrategie) ontwikkeld om te ondervinden hoe leerzaam de IMS bijeenkomsten en experimenten worden ervaren. De strategie wordt toegepast bij losse experimenten binnen het programma en gezamenlijke IMS bijeenkomsten. De vraag die via deze strategie beantwoord kan worden is: hoe kunnen de experimenten beter bijdragen aan veranderingen bij de praktijkpartners? Ook zijn de eerste stappen richting het organiseren van het IMS Forum 2018 gezet. Hier kan de ELTS toegepast worden en kan onderzocht worden welke leer- en transitie-effecten experimenteren geeft.

Met de aankomende afronding van experimenten en het IMS Forum eind 2018 wordt veel data gegenereerd voor het dwarsthema. Er wordt gewerkt aan een eerste publicatie over ELTS en mogelijk een tweede publicatie meer gericht op de experimenten en IMS-bijeenkomsten.