experiment

Serious game Knooppuntontwikkling Utrecht Science Park en omgeving – Provincie Utrecht

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de oostflank van Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een OV-knooppunt aan de kruising van A27 en A28 voor de bereikbaarheid en ruimtelijke (her)ontwikkeling van het kantorengebied Rijnsweerd en de verdere ontwikkeling van het Utrechts Science Park (USP). De trekkers van het experiment zijn UUM en de Provincie Utrecht.

Doel

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling (knooppuntontwikkeling) van de oostflank Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een nieuw (H)OV-knooppunt aan de kruising A27/A28. Centraal staat de bereikbaarheid en ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP).

Het doel van het experiment: verkenning van twee centrale vraagstukken:

1. ‘identiteit’: kansen en mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw OV-knooppunt in relatie tot bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling, in relatie tot andere knooppunten.

2. ‘wederkerigheid’: het stimuleren van de samenwerking tussen de betrokken partijen – publiek, privaat en particulier. Actief bijeenbrengen van partijen met verschillende competenties.

Ook ‘adaptiviteit’ is een vraagstuk dat in het experiment wordt opgenomen.

Zomer update 2018: Op naar een Boardgame!

Er wordt gewerkt aan een coöperatief bordspel – boardgame – voor (het samenwerken aan) het ontwikkelen van knooppunten. De inzet is bewust gericht op een serious game in vorm van een fysiek bordspel die de sociale interactie van het spelenderwijs ontwerpen aan knooppunten centraal stelt.

Er zijn momenteel twee coöperatieve boardgames in ontwikkeling:
1. Inhoudelijke game over identiteit: ruimtelijk-programmatische profiel van knooppunten gekoppeld aan congestie in bereikbaarheid, op schaalniveau van Oostflank Utrecht
2. Procesgame over wederkerigheid en adaptiviteit: vanuit vijf verschillende discoursen voor knooppuntontwikkeling gaat het over elkaars afhankelijkheden om doelen te bereiken.

Inmiddels is er een brede ‘ontwikkelgroep’ gemobiliseerd, van stakeholders in het gebied of rond deze opgave. In drie dialoogsessies worden de spellen aan deze groep voorgelegd en getest.

Doel is te komen tot één game: de ‘Knooppuntengame’. Deze gaat zowel ingaat op inhoud als het proces. Tijdens de Meet-Up op 11 oktober zullen we deze game testen.