experiment

‘Duurzaamheidszones’ in Gelderse steden – Provincie Gelderland

Het klimaatakkoord van Parijs dwingt overheden actief te werken aan CO2-besparing. Met een duurzaamheidszone wordt ingezet op CO2-besparing i.p.v. inzetten op luchtkwaliteit en geluidoverlast die bij een milieuzone centraal staan. Trekker van dit experiment zijn UUM en de provincie Gelderland.

Doel

Aanleiding voor het idee ‘Duurzaamheidszone’  komt voort uit de milieuzones die in verschillende steden zijn of worden ingezet. Een milieuzone is vaak ingegeven door problemen met luchtkwaliteit en in mindere mate door geluidoverlast. Het creëren van urgentie ten behoeve van klimaatdoelstellingen en t.a.v. leefbaarheid en omgevingskwaliteit vallen hier niet onder. Vanwege het klimaatakkoord van Parijs hebben overheden ook een opgave om actief te werken aan CO2-besparing. Een ‘duurzaamheidszone’ is meer dan een milieuzone!

1. Het inhoudelijk uitwerken van het concept ‘Duurzaamheidszone’; ontwerpend verkennen van de kansen en mogelijkheden; en ex-ante inzicht geven in scenario’s met potentiële effecten.

2. Het instrumenteren van het concept ‘Duurzaamheidszone’ als strategisch beleidsinstrument met incentives en arrangementen voor inzet van private en maatschappelijke partijen.

Zomer update 2018: Kwartiermaken

In een co-productie met provincie en drie gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen wordt het begrip ‘duurzaamheidszone’ verder uitgewerkt. De uitgangspunten van het IMS-experiment is om een vertaling van de ‘duurzaamheidszonde’ in de drie Gelderse steden te ontwikkelen. Het gaat om ontwerpend onderzoek in combinatie met governance-arrangementen. Het schetsen van ‘what-if…’-scenario’s, waarbij juist meer radicale maatregelen of interventies voor duurzaamheid worden ‘getest’ op hun condities, effecten en opbrengst.