experiment

‘Citizen Sensing voor veilige en schone fietsroutes’ – provincie Utrecht

De afgelopen jaren neemt fietsgebruik in Nederland toe. Ook is de e-bike met een opmars bezig. De afgelopen jaren heeft de fiets ook een prominentere rol in stedelijke ontwikkeling gekregen. Veel steden zoeken naar gezonde stedelijke ontwikkelingen. Fietsen levert gezondheidswinst op, maar gelijker tijd is de blootstelling aan luchtvervuiling groter dan bij reizen met de auto of het openbaar vervoer. Ook zijn momenteel bijna een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers fietsers.

Doel

In het IMS experiment ‘Citizen Sensing voor veilige en schone fietsroutes’ willen we kennis opdoen over de rol van fiets in stedelijke ontwikkelingen met behulp van de methode Citizen Sensing. In Citizen Sensing projecten verzamelen burgers/vrijwilligers gegevens  over de leefomgeving.  Deze methode geeft burgers een betere geïnformeerde positie in discussies over de kwaliteit van hun leefomgeving, en stelt ze in staat hun gedrag aan te passen.
Het experiment heeft twee gerelateerde doelstellingen:

  1. Inzicht krijgen in de mate waarin Citizen Sensing kan helpen om effecten van stedelijke verdichting op mobiliteit en blootstelling aan luchtvervuiling en verkeersveiligheid in kaart te brengen
  2. Inzicht krijgen in hoe Citizen Sensing het fietsgedrag van nieuwbouwbewoners beïnvloedt.

Het experiment heeft zich gericht op de buurt Hoge Weide in de VINEX locatie Utrecht Leidsche Rijn. We analyseren of de routes die fietsers kiezen in de stad Utrecht van invloed is op de kans op verkeersongevallen en de mate van blootstelling aan luchtvervuiling (fijn stof en ultrafijn stof). 19 inwoners van de buurt Hoge Weide doen mee aan het experiment dat op 3 maart 2020 tijdens een kick-off begonnen is. De inwoners maken gebruik van een snuffelfiets sensorkit die onder meer GPS locaties en de blootstelling aan fijn stof (PM10en PM2,5) meet.
Het IMS Citizen Sensing experiment wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente, in samenwerking met de Provincie Utrecht, SODAQ, Citvity en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).