Lunchbijeenkomst – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Datum
    3 oktober 2019
  • Tijd
    12.00 - 14.00 uur
  • Locatie
    Babylon Hotel, Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag

Deze lunchbijeenkomst staat in het teken van het toelichten van het Innovatieprogramma Mobiele Stad met de bijbehorende experimenten op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens de lunchbijeenkomst zullen verschillende experimenten centraal staan. Zo wordt er in het IMS geëxperimenteerd met MaaS in het Paleiskwartier, een denkgereedschap voor een autoluw World Food Center in Ede, een serious boardgame rondom knooppuntontwikkeling in de oostflank van Utrecht en een serious game rondom programmering van wonen in infrastructuur in de Zaanstreek. De lessen die tot nu toe zijn geleerd over de samenhang tussen mobiliteit en stedelijke ontwikkeling worden uitgebreid gedeeld!