Meet-Up: Serious Games

  • Datum
    20190404
  • Tijd
    11.00 - 15.00 uur
  • Locatie
    Haarlem

IMS Meet-up Serious Gaming 

4 april 2019

Op 4 april vond de 4e Meet-Up van het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS) plaats in het Hart, in Haarlem. Deze interactieve Meet-Up stond in het teken van Serious Gaming. De middag bestond uit enkele lezingen en het spelen van twee serious games gericht op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Gedurende de dag konden de mogelijkheden van serious games bij de integratie van mobiliteit en ruimte worden verkend door enthousiaste deelnemers.

De middag werd ingeleid door Edwin van Uum die als gespreksleider optrad, waarna Karst Geurs een korte toelichting gaf op het Innovatieprogramma Mobiele Stad. De dag was opgedeeld in drie delen. Tijdens het eerste deel nam Erwin van der Krabben, Radboud Universteit ons mee in de theorie achter serious gaming en wat de mogelijkheden hiervan zijn. Tijdens het tweede deel werden de twee serious games die zijn ontwikkeld door UUM en de Radboud Universiteit gespeeld. De afsluiting vond plaats met een interactief debat waarin de twee games warden vergeleken en wat voor doelen ze konden dienen.

Na de introductie van Edwin nam Erwin van der Krabben, Radboud Universiteit ons mee in de wereld van serious gaming. Om de kennis van spellen en de theorie hieractier op één level te brengen, gaf Erwin van der Krabben een mini college over speltheorie. Hij legt uit dat een serious game uitkomsten probeert te voorspellen door middel van een simulatie van de werkelijkheid. Door experimenten te doen kan het process inzichtelijker worden gemaakt en worden gereflecteerd.

Om het spelen van de serious games met de praktijk te verbinden waren twee sprekers uitgenodigd om een casus toe te lichten, waar door middel van de game op gereflecteerd kon worden. De eerste casus was de Haarlemmermeer en werd toegelicht door Steffan Kunst, AM. In de Haarlemmermeer is bereikbaarheid een grote uitdaging. Het is heel central gelegen, maar nergens dichtbij! Hoe kan verstedelijking in de Haarlemmermeer bijdragen aan andere vormen van reizen én een ander reisgedrag van bewoners. Op deze casus werd gereflecteerd door het spelen van de high tech game, ontwikkeld door de Radboud Universiteit. De tweede casus was in Zwijndrecht en werd toegelicht door Miriam Bode, gemeente Zwijndrecht. In Zwijndrecht speelt zich een complexe, binnenstedelijke transformative opgave af met veel restricties. De wijk is goed bereikbaar, maar de gemeente ziet graag meer mensen op straat. Verbinding, verdichting en verbetering! Op deze casus werd gereflecteerd door het spelen van de high social game, ontwikkeld door UUM.

Spelen
Na de theoretische introductie en de casustoelichtingen was het tijd om te de games in te duiken. Aan vier verschillende tafels werden de beide games in twee rondes gespeeld. Aan de twee MapTables werd druk overlegd over wat de beste stappen waren. De spelers probeerden verschillende interventies en functies uit, waar inhoudelijke discussies op volgden. Aan de tafels van het analoge bordspel werd goed geluisterd naar de regels en de kleurrijke spellen werden bewonderd. Er werd vol enthousiasme aan het interactieve spel begonnen. Na verloop van tijd werd in iedere speelronde duidelijk dat samenwerken erg belangrijk was om zowel het algemene belang, als de individuele missie/opgave te kunnen bewerkstelligen.

Reflectie
Van experimenten kan je leren, zo ook van deze interactieve middag. De digitale game geeft veel mooie inzichten over de effecten van verschillende ingrepen in een gebied, wat tot nadenken aan zet en levendige discussies start. De analoge game is een strategisch spel, waarbij veel samengewerkt moet worden. Dit zorgt voor veel overleg tijdens het spel, wanneer mensen door hebben dat dat de manier is om alle gezamenlijke en individuele doelen te behalen. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een heel transparant spel waarbij spelers zelfs voor een ander knooppunt betaalden om de doelen te behalen!

Vanuit de deelnemers kwam na afloop ook ontzettend veel input en feedback. De analoge game blijkt vooral een bewustwordingsspel voor de deelnemers. Het is een mooie manier om achter je eigen werk voorkeursstijl te komen en het spel werd als erg interactief en leuk ervaren. Het zet aan tot samenwerken, er werden zelfs opofferingen gedaan voor het algemeen belang. Zo hebben de spelers het eerste spel helemaal gehaald, omdat zij als collectief meteen open kaart speelden. Als we dat nou eens in het echt zouden doen!

De digitale game is een systematisch spel wat de beleidsmaker in de deelnemers naar boven haalt. Het spel geeft de spelers inzicht in het gebied, het effect van metingen en geeft weer welke functies mogelijk zijn. Dit spel is dus vooral handig om informatie over een gebied te verzamelen en meteen de gevolgen van bepaalde interventies te zien. Het werd als minder interactief ervaren, mede doordat maar één iemand het spel kon bedienen. Daarnaast mistte de spelers het persoonlijke belang, een suggestie was om ook individuele schermen te introduceren.

Om de spellen nog beter te maken, kwamen er al allerlei ideeën naar voren voor een hybride game die de twee games combineert. Zo kunnen de voordelen en nadelen van de een die van de ander opheffen. Zo kunnen de consequenties van het analoge spel sneller duidelijk worden en kan er meer interactie in het digitale spel worden gebracht. Tegelijkertijd rekenen, de gevolgen weergeven en een interactieve samenwerking!

Al met al een zeer geslaagde en leerzame middag, vol interactie en nieuwe inzichten. De eerste stappen voor een nieuwe hybride serious game zijn al gezet, dus we zijn benieuwd wat dat gaat brengen!