FORUM Innovatieprogramma Mobiele Stad

  • Datum
    20181128
  • Locatie
    Amsterdam

FORUM Innovatieprogramma Mobiele 

Op 28 november 2018 vindt het eerste IMS forum plaats in Amsterdam: het moment waarop we met u de kennis en ervaringen vanuit de IMS experimenten delen en aanscherpen.

In het ochtendprogramma staat een uitwisseling tussen de IMS experimenten en het Amsterdamse experimentenprogramma Smart Mobility centraal. In de middag maken we de stap naar de omgevingsvisie (NOVI, POVI, GOVI) en stellen de vraag hoe de lange termijn omgevingsvisies zich verhoudt tot korte termijn experimenten.

Wilt u uw kennis over duurzamere stedelijke mobiliteitsexperimenten aanscherpen? Op bezoek gaan bij Amsterdamse Smart Mobility experimenten? Of delen hoe experimenten een veranderpad kunnen vormen voor de omgevingsvisies? Meldt u zich dan aan via een mail naar mobielestad@uum.nl. Graag horen wij of u voor het ochtend- of middagprogramma, of de gehele dag komt. Wij houden u dan op de hoogte over de locatie en tijden.