Terugblik op bijeenkomsten

 • Datum
  20200701
 • Locatie
  Hoe kun je mobiliteitsvraagstukken onderzoeken in de praktijk? We maakten van Arnhem ons laboratorium en deden real life onderzoek. Lees hier hoe de dag verliep.

Woningopgaven, krimp, mobiliteitsopgaven, energietransitie… Stedelijke gebieden staan voor veel opgaven die gelijktijdig en het liefst integraal in gemeentevisies een plek moeten krijgen. Opgaven waarmee we soms nog te weinig ervaring of kennis mee hebben opgedaan.

Het Innovatieprogramma Mobiele Stad zet daarom gecombineerde mobiliteits- en stedelijke opgaven centraal. In de praktijk. Oftewel: we experimenteren met concrete innovaties voor de integratie van mobiliteit, technologie en ruimte in steden en stedelijke regio’s.

De stad als lab
Op 11 december deden we dat in Arnhem. Deelnemers konden kiezen uit vier experimenten Geen lezingen, geen presentaties, maar kennisontwikkeling ter plekke:

 1. Serious boardgame voor knooppuntontwikkeling
  Hoe kun je interactief samenwerken aan knooppunten in de regio? Deelnemers werkten coöperatief samen met deze serious boardgame.
 2. Ruimte maken
  Hoe voer je een dialoog over een autoluw Arnhem? We werkten met het denkgereedschap ruimte maken voor een autoluwe stad om praktijkervaring op te doen.
 3. Programmeren van woningbouw en infrastructuur
  Hoe krijg je meer inzicht in regionaal programmeren van woningbouw en infrastructuur? Deelnemers speelden de serious game van de regio Arnhem.
 4. Mobility as a Service
  Oftewel: MaaS. Wat kunnen we leren van het lanceren van de tool ‘Mobility as a Service’? En hoe werkt het voor het Coberco terrein? We gingen erover in gesprek.

Jip Heijmerink van My daily shot of culture maakte een videoreportage van de dag.

 

Nut en noodzaak van experimenteren

De toekomst is met grote onzekerheid omgeven. Dat geldt zeker voor een terrein als stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit, waar veel complexe vragen samenkomen – bekende vragen, zoals waar in stedelijke regio’s moet worden gebouwd, maar ook nieuwe vragen, zoals hoe virtual of augmented reality de beleving van de stedelijke ruimte gaat beïnvloeden, en of de zelfrijdende auto een verbeterde auto of een heel nieuw soort voertuig zal zijn.
David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde vier scenario’s voor het beeld van 2049. “Om transities het hoofd te bieden, moet je innoveren. En om te innoveren, moet je experimenteren,” aldus Hamers. “Een transitie is een langdurig proces. Door te experimenteren – ergens beginnen, uitproberen, ervaring opdoen, aanpassen, leren – kun je hierin meebewegen.”

Verschijningsdatum: 19 december 2019