4 april 2019 – Meet-Up: Serious Games

  • Datum
    4 april 2019
  • Tijd
    13.00 - 17.00 uur
  • Locatie
    Haarlem

Meet-Up Serious Games

Het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS) voert praktijkexperimenten uit, gericht op het ontwikkelen en testen van innovaties voor de integratie van mobiliteit, technologie en ruimte in steden en stedelijke regio’s. In dit kader is een Serious Game ontwikkeld die de financiële en ruimtelijke onderhandelingen over woningbouwplannen en investeringen in mobiliteit op regionaal niveau koppelt. Hierbij kan gedacht worden aan onderhandelingen over publieke en private bijdragen aan investeringen in mobiliteit, de kosten en opbrengsten van verschillende scenario’s en het behalen van ruimtelijke doelstellingen. Door de onderhandelingen tussen de lokale overheden en ontwikkelaars transparant te maken levert het spel inzicht op in manieren waarop kostenefficiënte plannen kunnen worden gemaakt, die ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau dienen.

Tijdens de Meet-Up komen sprekers uit zowel de publieke als private sector aan het woord, die ingaan op de kansen en problemen rondom deze ruimtelijke uitdagingen. Ook zal er ruimte zijn om de Serious Game te spelen waarin gezamenlijk beslissingen worden gemaakt over investeringen in woningbouw en mobiliteit om snel verschillende scenario’s en hun consequenties voor de regio Zaanstreek-Waterland te kunnen verkennen. Na het spelen van de game is er ruimte voor feedback en discussie over de opgedane ervaringen.

Praktische informatie

Datum:             donderdag 4 april 2019

Tijdstip:            13:00 – 17.00 uur

Locatie:            Hart, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem