Leren

Publicatie

Kennisas Tilburg Universiteit

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, David Hamers e.a.. De gemeente Tilburg werkt aan een visie voor het knooppunt Tilburg Universiteit en hecht naast een blik vanuit de ‘systeemwereld’ waarde aan nieuwe inzichten uit de ‘leefwereld’. Met het experiment innoveren we in het proces van planvorming door perspectieven vanuit de leefwereld op de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied eerder te betrekken.
Publicatie

Lokale serious game woningbouw Zaandam Kogerveld

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenfering en Erwin van der Krabben. In de bestaande stedelijke omgeving kan het toevoegen van woningbouwprogramma tot problemen leiden. Het doel van dit experiment is om de afweging tussen woningbouwprogramma en ingrepen ter vermindering van de barrièrewerking tegen elkaar af te wegen. De vraag is hoe er in het gebied programma toegevoegd kan worden, maar tegelijkertijd de leefbaarheid op peil gehouden kan worden.
Publicatie

Serious Game regionale programmering Zuid-Holland

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenferink en Erwin van der Krabben. De provincie Zuid- Holland wil de afstemming van woningbouwlocaties versterken in relatie tot het transportnetwerk. Door een serious game te ontwikkelen kunnen effecten, randvoorwaarden en toepasbaarheid van interventies (beleid, instrumentarium en concrete ruimtelijke en bereikbaarheid- investeringen) inzichtelijk worden gemaakt.
Publicatie

MaaS Paleiskwartier Den Bosch

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Karst Geurs e.a. In deze pilot in het Paleiskwartier is onderzocht hoe Mobility as a Service (MaaS) een bijdrage kan leveren aan het verminderen van autogebruik en parkeerbewegingen in het Paleiskwartier. Hiermee zou MaaS kunnen bijdragen aan een vergroting van de stedelijke dichtheid en bereikbaarheid.
Publicatie

Experimenteren leren veranderen

Auteur(s): Els Beukers en Luca Bertolini - Universiteit van Amsterdam. Experimenteren biedt de mogelijkheid om te leren van en met elkaar, zodat de experimenten bijdragen aan structurele verandering naar duurzame stedelijke mobiliteit. Wat hebben we geleerd van experimenteren in het Innovatieprogramma Mobiele Stad?
Publicatie

Serious boardgame knooppuntenontwikkeling

Auteur(s): UUM en provincie Utrecht. Een coöperatief bordspel voor het ontwikkelingen van en samenwerken aan knooppunten.
Publicatie

Empatische reis Zaanse Schans

Auteur(s): Design Academy. Belevingsgereedschap voor de verbetering van de reiservaring van een toerist in het openbaar vervoer.
Evenement
nov
21

CVS Leuven – Een netwerk van experimenten voor stedelijke mobiliteit

Experiment

Empathic Adventure Zaanse Schans – Provincie Noord-Holland

Evenement
jun
19

Excursie: Universiteitskwartier – Wemakethe.city 2019

12.30 - 15.30 uur
Circl, Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS in Amsterdam
Experiment

Experimenteren, leren, veranderen – Universiteit van Amsterdam