Instrumenteel en financiëel

Publicatie

Kennisas Tilburg Universiteit

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, David Hamers e.a.. De gemeente Tilburg werkt aan een visie voor het knooppunt Tilburg Universiteit en hecht naast een blik vanuit de ‘systeemwereld’ waarde aan nieuwe inzichten uit de ‘leefwereld’. Met het experiment innoveren we in het proces van planvorming door perspectieven vanuit de leefwereld op de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied eerder te betrekken.
Publicatie

Duurzaamheidszones in Gelderse Steden

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, Erwin van der Krabben e.a.. In het experiment hebben is een spelvorm uitgewerkt om het gesprek te voeren over de ‘duurzaamheidszone’ en om de potentie te verkennen voor een duurzaamheidszone als een strategisch beleidsinstrument.
Publicatie

Lokale serious game woningbouw Zaandam Kogerveld

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenfering en Erwin van der Krabben. In de bestaande stedelijke omgeving kan het toevoegen van woningbouwprogramma tot problemen leiden. Het doel van dit experiment is om de afweging tussen woningbouwprogramma en ingrepen ter vermindering van de barrièrewerking tegen elkaar af te wegen. De vraag is hoe er in het gebied programma toegevoegd kan worden, maar tegelijkertijd de leefbaarheid op peil gehouden kan worden.
Publicatie

Ruimte maken – denkgereedschap voor een autoluwe stad

Auteur(s): Provincie Gelderland en Design Academy. Hoe kunnen we onze gesprekspartners inspireren om, gezien ambities m.b.t duurzame mobiliteit in een aantrekkelijke (stedelijke) omgeving, innovatieve parkeeroplossingen te overwegen tijdens hun planvorming?
Publicatie

Serious game Zaanstad – provincie Noord-Holland

Auteur(s): Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van integratie van besluitvorming is een serious game ontwikkeld en toegepast. Een serious game simuleert een besluitvorming situatie, bestaande uit spelers, doelen en strategieën. De analyse van het onderzoek vindt u in de eindrapportage.