Governance

Publicatie

Kennisas Tilburg Universiteit

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum, David Hamers e.a.. De gemeente Tilburg werkt aan een visie voor het knooppunt Tilburg Universiteit en hecht naast een blik vanuit de ‘systeemwereld’ waarde aan nieuwe inzichten uit de ‘leefwereld’. Met het experiment innoveren we in het proces van planvorming door perspectieven vanuit de leefwereld op de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied eerder te betrekken.
Publicatie

Lokale serious game woningbouw Zaandam Kogerveld

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Sander Lenfering en Erwin van der Krabben. In de bestaande stedelijke omgeving kan het toevoegen van woningbouwprogramma tot problemen leiden. Het doel van dit experiment is om de afweging tussen woningbouwprogramma en ingrepen ter vermindering van de barrièrewerking tegen elkaar af te wegen. De vraag is hoe er in het gebied programma toegevoegd kan worden, maar tegelijkertijd de leefbaarheid op peil gehouden kan worden.
Publicatie

Stationsgebied Leiden – verduurzamen mobiliteit en stad

Verschijningsdatum: 16 juni 2020
Auteur(s): Edwin van Uum. Het stationsgebied van Leiden ondergaat de komende twee decennia een ware transformatie. Er wordt gewerkt aan een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen. Deze game is bedoeld om met stakeholders uit het stationsgebied de relatie tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken en te verkennen of er gezamenlijk oplossingen gevonden kunnen worden en werd gespeeld tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres.
Publicatie

Serious boardgame knooppuntenontwikkeling

Auteur(s): UUM en provincie Utrecht. Een coöperatief bordspel voor het ontwikkelingen van en samenwerken aan knooppunten.
Publicatie

Serious game Zaanstad – provincie Noord-Holland

Auteur(s): Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van integratie van besluitvorming is een serious game ontwikkeld en toegepast. Een serious game simuleert een besluitvorming situatie, bestaande uit spelers, doelen en strategieën. De analyse van het onderzoek vindt u in de eindrapportage.
Evenement
jul
1

Forum de stad als lab

Hoe kun je mobiliteitsvraagstukken onderzoeken in de praktijk? We maakten van Arnhem ons laboratorium en deden real life onderzoek. Lees hier hoe de dag verliep.
Experiment

‘Duurzaamheidszones’ in Gelderse steden – Provincie Gelderland

Experiment

Serious game Knooppuntontwikkling Utrecht Science Park en omgeving – Provincie Utrecht