experimenten

‘Citizen Sensing voor veilige en schone fietsroutes’ – provincie Utrecht

De afgelopen jaren neemt fietsgebruik in Nederland toe. Ook is de e-bike met een opmars bezig. De afgelopen jaren heeft de fiets ook een prominentere rol in stedelijke ontwikkeling gekregen. Veel steden zoeken naar gezonde stedelijke ontwikkelingen. Fietsen levert gezondheidswinst op, maar gelijker tijd is de blootstelling aan luchtvervuiling groter dan bij reizen met de auto of het openbaar vervoer. Ook zijn momenteel bijna een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers fietsers.

Zelfrijdende shuttles in Amersfoort

Een zelfrijdend voertuig kan een belangrijke rol in het openbaar vervoer gaan spelen. In totaal is al op tientallen locaties in Nederland sprake van demonstraties, pilots of toepassingen. De shuttles rijden een vaste route, waarbij zij in staat zijn te reageren op het verkeer door zo nodig te stoppen.

Kennisas Tilburg – Provincie Noord-Brabant

Het gebied tussen station Tilburg en station Tilburg Universiteit heeft de potentie om zich te ontwikkelen als kennisas, dat wil zeggen een binnenstedelijk gebied met een breed, kennisgerelateerd ruimtelijk programma. Dit experiment richt zich op het inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke ontwikkelscenario’s waarin nieuwe functies en (nieuwe) vormen van mobiliteit voorzien in de behoeften van diverse toekomstige gebruikers.

Serious game Zaanstad – Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen om woningbouwopgave en opgaven in het landschap aan te pakken. Met de pilot Serious Game worden effecten van beleid en investeringsbeslissingen in wonen en bereikbaarheid inzichtelijk gemaakt.

Empathic Adventure Zaanse Schans – Provincie Noord-Holland

De Zaanse Schans trekt steeds meer toeristen. Om de impact van deze toeristen op het gebied te verkleinen moeten meer toeristen met het openbaar vervoer gaan reizen. Op basis van een ontwerpend onderzoek ontwikkelen we een aantal ingrepen vanuit het perspectief van deze toerist waardoor hun reiservaring verbetert.

Mobility as a service in het Paleiskwartier, Den Bosch – Provincie Noord-Brabant

Het Paleiskwartier in Den Bosch is volop in ontwikkeling, maar de bouw van nieuwe woningen, kantoren en hotelfaciliteiten blijkt zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De Technische Universiteit Twente zoekt samen met Beamrz, &Morgen, het Brabants Mobiliteitsnetwerk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch naar innovatieve oplossingen om filevorming te verminderen.

Ruimte maken – Denkgereedschap voor een autoluw World Food Center – Provincie Gelderland

De inrichting van een terrein als een aantrekkelijke verblijfplaats en een plek die goed bereikbaar is, vraagt om een omschakeling naar duurzame mobiliteit. Maar hoe bereik je deze gewenste verandering in ontwerp en gedrag?

Serious game Knooppuntontwikkling Utrecht Science Park en omgeving – Provincie Utrecht

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de oostflank van Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een OV-knooppunt aan de kruising van A27 en A28 voor de bereikbaarheid en ruimtelijke (her)ontwikkeling van het kantorengebied Rijnsweerd en de verdere ontwikkeling van het Utrechts Science Park (USP). De trekkers van het experiment zijn UUM en de Provincie Utrecht.

Experimenteren, leren, veranderen – Universiteit van Amsterdam

Experimenteren is geen doel op zich, maar een middel voor betrokkenen om te leren. Echter, ook leren is geen doel op zich. Het vormt een ingrediënt voor fundamentele verandering. Experimenten en gerichte leerprocessen worden gezien als essentieel voor deze transitie. De trekker van dit experiment is de Universiteit van Amsterdam.

Regionaal programmeren van woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Noordvleugel – Provincie Noord-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Noordvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Noord-Holland.

‘Duurzaamheidszones’ in Gelderse steden – Provincie Gelderland

Het klimaatakkoord van Parijs dwingt overheden actief te werken aan CO2-besparing. Met een duurzaamheidszone wordt ingezet op CO2-besparing i.p.v. inzetten op luchtkwaliteit en geluidoverlast die bij een milieuzone centraal staan. Trekker van dit experiment zijn UUM en de provincie Gelderland.

Integratie beleidsopgaven woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Zuidvleugel – Provincie Zuid-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Zuidvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Zuid-Holland.

Partners