experimenten

Serious game Zaanstad – Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen om woningbouwopgave en opgaven in het landschap aan te pakken. Met de pilot Serious Game worden effecten van beleid en investeringsbeslissingen in wonen en bereikbaarheid inzichtelijk gemaakt.

Empathic Adventure Zaanse Schans – Provincie Noord-Holland

De Zaanse Schans trekt steeds meer toeristen. Om de impact van deze toeristen op het gebied te verkleinen moeten meer toeristen met het openbaar vervoer gaan reizen. Op basis van een ontwerpend onderzoek ontwikkelen we een aantal ingrepen vanuit het perspectief van deze toerist waardoor hun reiservaring verbetert.

Mobility as a service in het Paleiskwartier, Den Bosch – Provincie Noord-Brabant

Het Paleiskwartier in Den Bosch is volop in ontwikkeling, maar de bouw van nieuwe woningen, kantoren en hotelfaciliteiten blijkt zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De Technische Universiteit Twente zoekt samen met Beamrz, &Morgen, het Brabants Mobiliteitsnetwerk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch naar innovatieve oplossingen om filevorming te verminderen.

Ruimte maken – Denkgereedschap voor een autoluw World Food Center – Provincie Gelderland

De inrichting van een terrein als een aantrekkelijke verblijfplaats en een plek die goed bereikbaar is, vraagt om een omschakeling naar duurzame mobiliteit. Maar hoe bereik je deze gewenste verandering in ontwerp en gedrag?

Serious game Knooppuntontwikkling Utrecht Science Park en omgeving – Provincie Utrecht

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de oostflank van Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een OV-knooppunt aan de kruising van A27 en A28 voor de bereikbaarheid en ruimtelijke (her)ontwikkeling van het kantorengebied Rijnsweerd en de verdere ontwikkeling van het Utrechts Science Park (USP). De trekkers van het experiment zijn UUM en de Provincie Utrecht.

Experimenteren, leren, veranderen – Universiteit van Amsterdam

Experimenteren is geen doel op zich, maar een middel voor betrokkenen om te leren. Echter, ook leren is geen doel op zich. Het vormt een ingrediënt voor fundamentele verandering. Experimenten en gerichte leerprocessen worden gezien als essentieel voor deze transitie. De trekker van dit experiment is de Universiteit van Amsterdam.

Regionaal programmeren van woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Noordvleugel – Provincie Noord-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Noordvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Noord-Holland.

‘Duurzaamheidszones’ in Gelderse steden – Provincie Gelderland

Het klimaatakkoord van Parijs dwingt overheden actief te werken aan CO2-besparing. Met een duurzaamheidszone wordt ingezet op CO2-besparing i.p.v. inzetten op luchtkwaliteit en geluidoverlast die bij een milieuzone centraal staan. Trekker van dit experiment zijn UUM en de provincie Gelderland.

Integratie beleidsopgaven woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Zuidvleugel – Provincie Zuid-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Zuidvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Zuid-Holland.

Partners