experimenten

Integratie beleidsopgaven woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Zuidvleugel – Provincie Zuid-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Zuidvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Zuid-Holland.

Mobility as a service in het Paleiskwartier, Den Bosch – Provincie Noord-Brabant

Het Paleiskwartier in Den Bosch is deels nog in ontwikkeling voor nieuwe woningen, kantoren en hotelfaciliteiten, maar blijkt zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De trekkers van het experiment zijn de Technische Universiteit Twente en de Provincie Noord-Brabant.

Experimenteren, leren, veranderen – Universiteit van Amsterdam

Experimenteren is geen doel op zich, maar een middel voor betrokkenen om te leren. Echter, ook leren is geen doel op zich. Het vormt een ingrediënt voor fundamentele verandering. Experimenten en gerichte leerprocessen worden gezien als essentieel voor deze transitie. De trekker van dit experiment is de Universiteit van Amsterdam.

Regionaal programmeren van woningbouw en bereikbaarheid in de Randstad Noordvleugel – Provincie Noord-Holland

De effecten van een verdergaande integratie en afstemming van beleidsopgaven met betrekking tot woningbouw en bereikbaarheid in de Noordvleugel Randstad. De trekkers van het experiment zijn de Radboud Universiteit en Provincie Noord-Holland.

Place-making en kwartiermaken knoop Rijnsweerd – Provincie Utrecht

Het experiment richt zich op de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de oostflank van Utrecht en de mogelijke ontwikkeling van een OV-knooppunt aan de kruising van A27 en A28 voor de bereikbaarheid en ruimtelijke (her)ontwikkeling van het kantorengebied Rijnsweerd en de verdere ontwikkeling van het Utrechts Science Park (USP). De trekkers van het experiment zijn Het Noordzuiden en de Provincie Utrecht.

Experiment – Provincie Gelderland

Meer informatie volgt snel!

Partners